Created by : Satchmo Media
Created by : Satchmo Media
Juridisch Advies

AkkermanJongste verstrekt juridisch advies en procedeert in het Arbeidsrecht en Sociaal zekerheidsrecht.

Advies
AkkermanJongste adviseert onder andere in zaken als: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, het opstellen van contracten, dossiervorming, loondoorbetaling bij ziekte, reïntegratie en het individuele ontslagrecht. Verder staat  AkkermanJongste mensen bij die problemen hebben met (het aanvragen van) uitkeringen (WW, WIA, Bijstand) en verstrekkingen (AWBZ, Zorgverzekeringswet, WMO).

Procederen
Naast het verstrekken van advies staat AkkermanJongste zowel particulieren als bedrijven bij in gerechtelijke procedures.

Ook hier geldt weer de kenmerkende no-nonsense aanpak. AkkermanJongste prefereert een snelle afwikkeling van zaken en waar mogelijk een regeling tussen de strijdende partijen. De ervaring leert immers dat het vaak voor beide partijen (werkgever en werknemer) het beste is om een slepende en stroperige procedure bij de rechtbank te voorkomen. Niettemin, als het in het belang van de cliënt is dan schuwt AkkermanJongste een procedure bij de rechter niet!

No cure no pay
Kenmerkend voor AkkermanJongste is de zogenaamde NO CURE NO PAY mogelijkheid. Het is mogelijk dat AkkermanJongste kosteloos juridische procedures voert, waarbij er pas na een behaald resultaat (bijvoorbeeld een ontslagvergoeding) een bepaald percentage daarvan in rekening wordt gebracht.

Voor de overige adviezen en procedures hanteert AkkermanJongste een scherp uurtarief.