Created by : Satchmo Media
Juridisch Advies

AkkermanJongste geeft juridische trainingen op het vlak van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht aan medewerkers van bedrijven, instellingen en overheidsorganen.

De trainers van AkkermanJongste beschikken over een didactisch certificaat en combineren een grondige inhoudelijke kennis met het vermogen om complexe juridische zaken helder en eenvoudig uiteen te zetten.

Soorten Trainingen
De trainingen kunnen naar wens zowel algemene basistrainingen betreffen als op maat gesneden cursussen. Tevens biedt AkkermanJongste (aan eerdere klanten) vervolgcursussen aan, waarin een update wordt gegeven van de belangrijkste wettelijke wijzigingen en jurisprudentie. Voor alle varianten geldt dat de trainingen van AkkermanJongste zich kenmerken door een no-nonsense aanpak, die bedoeld is om praktische handvatten aan te reiken voor uw medewerkers.

Voor wie?
De trainingen van AkkermanJongste zijn bedoeld voor personen die beroepsmatig in aanraking komen met de vakgebieden Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. Veelal zijn dat HRM-afdelingen van bedrijven en instellingen, of medewerkers van overheidsinstellingen. Daarnaast richten de juridische trainingen van AkkermanJongste zich op kleine zelfstandigen en/of vrije beroepen als Tandarts- en Huisartspraktijken.

Doel
Doel van alle trainingen is dat medewerkers die werken met genoemde rechtsgebieden beter in staat zijn om juridische "gevaren" te herkennen en daaraan adequate acties te verbinden. Zodoende zal uw bedrijf/instelling betere kwaliteit afleveren en kunnen (sluimerende) juridische conflicten worden voorkomen en/of beperkt worden, met alle kostenbesparingen vandien.

Basiscursus Arbeidsrecht

Basiscursus 'Werknemer en ziekte'

Basiscursus Sociaal Zekerheidsrecht

Updatecursus


Maatwerkcursus

Neemt u voor een offerte contact met ons op