Created by : Satchmo Media

Juridisch Advies

Basiscursus Sociaal Zekerheidsrecht
Basiscursus Sociaal Zekerheidsrecht I
Duur:        4 dagdelen

Onderwerpen:
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA);
Werkloosheidswet (WW);
Aanvullende pensioenen.

Basiscursus Sociaal Zekerheidsrecht II
Duur:        4 dagdelen

Onderwerpen:
AWBZ;
Zorgverzekeringswet;
WMO.

Neemt u voor een offerte contact met ons op

Vorige pagina