Created by : Satchmo Media

Juridisch Advies

Basiscursus ‘Werknemer en ziekte’
Duur:        4 dagdelen

Onderwerpen:

  • Aansprakelijkheid werkgever voor ziekte werknemer
    (art. 7:658 BW);
  • Arbowet;
  • Het reïntegratietraject;
  • Loondoorbetaling bij ziekte.

Neemt u voor een offerte contact met ons op

Vorige pagina